GL TEAM

Svi uposlenici koji rade u GL-u imaju istu pozadinu - svi su specijalisti u svom području.

Nasuf Drinjaković

Direktor   T: + 387 33 56 83 01 F: + 387 33 56 83 08 E: nasuf@general-logistic.ba

Dženana Sušić

Menadžer finansija   M: +387 61 23 75 01 T: +387 33 56 83 02 E: dzenana@general-logistic.ba

Elma Hujić

Saradnik u administraciji   T: +387 33 56 83 00 F:  +387 33 56 83 08 E: elma@general-logistic.ba

Irnes Bašić

Izvršni direktor   T: +387 33 56 83 10 M: +387 62 99 43 24 E: irnes@general-logistic.ba

Admir Hrnjica

Međunarodni transport   T: +387 33 56 83 03 M: +387 62 99 43 23 E: admir@general-logistic.ba

Abas Mrković

Međunarodni transport   T: +387 33 56 83 04 M: +387 62 05 22 63 E: abas@general-logistic.ba

Edin Alihodžić

Menadžer skladišta   T: +387 33 56 83 07 M: +387 62 76 17 68 E: edin@general-logistic.ba

Nedžib Peljto

Skladištar   T: +387 33 56 83 07

Jasmin Ćato

Skladištar.   T: +387 33 56 83 07

Alija Zlatić

Skladištar   T: +387 33 56 83 07

Nedžad Bujak

Expres dostava   T: +387 33 56 83 05 M: +387 61 48 68 10 E: nedzad@general-logistic.ba

Mirsad Ašani

Menadžer špedicije   M: +387 62 99 43 21 T: 387 33 78 94 00 E: mirsad@general-logistic.ba

Faruk Koštović

Carinski disponent   M: +387 61 26 04 02 T: +387 33 78 94 00 E: faruk@general-logistic.ba

Almir Hadžikadunić

Carinski deklarant   M: +387 62 99 43 25 T: + 387 33 78 94 00 E: almir@general-logistic.ba

Adnan Kalkan

Carinski deklarant   M: +387 61 50 21 84 T: +387 33 78 94 00 E: adnan@general-logistic.ba

Zerina Huseinović

Carinski deklarant   T: +387 33 78 94 00 F: +387 33 78 94 01 E: zerina@general-logistic.ba

Bojan Cvikić

Vodja PJ Gradiška   M: +387 61 82 46 09 T: + 387 51 49 12 23 E: gradiska@general-logistic.ba

Milan Antić

Carinski deklarant   M: +387 51 49 12 23 gradiska@general-logistic.ba