GENERAL LOGISTIC

Vjerujemo da su klijenti najvažniji dio našeg poslovanja i radimo s njima kao s partnerima, vjerujući da je njihov uspjeh, ustvari i naš uspjeh.

  • Naša vizija je da izgradimo posebnu logističku kompaniju, sa posebnim ljudima, obezbjeđujući našim klijentima posebnu vrijednost.
  • Naša misija je biti siguran izvor rješenja za kreiranje različitih razina logističkog lanca vrijednosti, a za dobrobit naših klijenata, naše organizacije i naših saradnika.
  • Naši klijenti su rangirani od malih, preko nacionalnih, do visoko profesionaliziranih multinacionalnih kompanija.

 Nalazimo se na tri lokacije:

SARAJEVO – Rajlovac

A.    Rajlovačka cesta bb T.    +387 33 56 83 00 F.    +387 33 56 83 08 E.    biro@general-logistic.ba

SARAJEVO – Halilovići

A.    Halilovići 16 T.    +387 33 78 94 00 F.    +387 33 78 94 01 E.    spedicija@general-logistic.ba

GRADIŠKA

A.   Ul. 18 Krajiške brigade br. 8 T.   +387 51 49 12 23 F.   +387 51 49 12 23 E.   gradiska@general-logistic.ba

OTVORILI SMO NAŠ NOVI SAVREMENI LOGISTIČKI CENTAR

Naša strategija

Svaki dan težimo ka tome da postanemo bolji, potičemo razvoj, te mjerimo našu uspješnost.

Nastojimo potpuno udovoljavati potrebama klijenata, zaposlenika i značajno ulagati u stručno usavršavanje.

Dugoročni partnerski odnosi temeljeni na uzajamnom povjerenju, poštovanju i lojalnosti, vode zajedničkom uspjehu.

Stalnim unapređenjem kvalitete usluge, našim komitentima želimo omogućiti kontinuirani rast na tržištu.