Prema zakonu o Zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti. preduzetnik može obavljati samo one djelatnosti i poslove koji su određeni rješenjem o upisu u registara, te nije navedeno obavljanje djelatnosti spoljnotrgovinskog prometa. Kako nije propisano da preduzetnik može obavljati spoljnotrgovinski promet za vlastite potrebe bez registracije, to obavljanje spoljnotrgovinskog prometa mogu vršiti lica koja su registrovana za tu djelatnost i upisana u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza. Shodno tome UIO je, 21.1.2015. godine, stavila van snage akt 01-18-485/08 od 12.2.2008. g. naslova: Uvoz i izvoz robe od strane fizičkog lica-preduzetnika, objašnjenje.

Stavljanje akta van snage-Uvoz i izvoz robe od strane fizickog lica-poduzetnik-akt iz 2008

According to low of Craftsmen – entrepreneurial business, entrepreneur can carry out only those activities and works as defined by registration decision, and is not mentioned performance of activities of foreign trade. As it does not provide that an entrepreneur can carry out foreign trade transactions for their own use without registration, performance of foreign trade can be made by entities who are registered for this activity and entered to the Unified Register of indirect tax payers.