Ko može ući u BiH bez testa na COVID-19?

Svim strancima koji predoče negativan PCR test na virus SARS-COV-2, ne stariji od 48 h je dozvoljen ulazak u BiH.

Medjutim, u odredjenim situacija,  i negativnog testa na virus SARS-COV-2, u Bosnu i Hercegovinu mogu ući:

1) državljani Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije kada u BiH ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja,

2) posada i kabinsko osoblje aviona čije je krajnje odredište BiH,

3) vozači i suvozači teretnih vozila, uz uslov da njihov boravak u BiH ne traje duže od 12 sati,

4) posada teretnih vozova i brodova u međunarodnom saobraćaju,

5) diplomatsko-konzularno osoblje akreditovano (rezidentno) u BiHi koje prilikom ulaska, osim diplomatske iskaznice Ministarstva vanjskih poslova BiH (tipa “D”, “MO”, “K”, “S”, “PO”, “PK”, “PP”), mora posjedovati važeći pasoš,

6) službe i timovi civilne zaštite kada je njihov ulazak u BiH hitan i neodložan,

7) pripadnici vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir i pripadnici Štaba NATO-a i EUFOR-a u BiH,

8) čelnici država i vlada i članovi njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak najavljen Graničnoj policiji BiH,

9) stranci koji tranzitiraju preko teritorije BiH radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriji BiH.

Podijeli objavu:

Facebook
Twitter
LinkedIn