Korisni dokumenti

Pravila Incoterms su nezaobilazan faktor kod sklapanja ugovora o prodaji gdje dogovor stranaka o korištenju određenih Incoterms termina utječe na obaveze prodavaca i kupca, a njihovu autentičnost priznaju i svi…

ATA Karnet je jednostavan i jedinstven međunarodni carinski dokument koji omogućava privremeni uvoz najvažnijim grupama roba kojima se trguje u svijetu. ATA Karnetom roba cirkuliše…

Ulaskom Republike Hrvatske sredinom 2013. godine u članstvo EU, granica Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom postaje vanjska granica EU prema trećim državama. U skladu sa ovim, BH firme moraju posjedovati EORI broj…

Zahtjev za mjere

ZAHTJEV ZAVODU ZA MJERITELJSTVO
Za preuzimanje dokumenta kliknite na link preuzmi.

 Preuzmi