Novi Incoterms 2020

Od 1. januara 2020 primjenjuje se novi Incoterms 2020 koji sadrži pravila MTK-a za korištenje 11 Incoterms trgovačkih termina, te ažurira i ujedinjuje neka od prethodnih pravila. 

Incoterms pravila definiraju odgovornost kupaca i prodavaca prilikom isporuke robe na osnovu kupoprodajnih ugovora i utvrđuju kako se cijena i rizici raspoređuju među ugovornim stranama.  Svi kupoprodajni ugovori bi se trebali oslanjati na Incoterms® 2020 kao najnoviju verziju ovih pravila.

Podijeli objavu:

Facebook
Twitter
LinkedIn