Promjene režima na graničnim prijelazima BiH i HR

Na graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske dolazi do promjene u privremenom međunarodnom prometu putnika preko stalnih graničnih prijelaza i promjena radnog vremena.

Odobren je  privremeni međunarodni promet putnika preko stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gabela – Gabela Polje I, Kozarska Dubica – Hrvatska Dubica, Vaganj – Bili Brig i Hadžin Potok – Bogovolja Orahov Do – Slano,također se mijenja radno vrijeme (na 24 sata) stalnih graničnih prijelaza za pogranični promet Vinica – Aržano Pazar, Subašići – Dvorine, Tržačka Raštela – Kordunski Ljeskovac, Zagrad – Pašin Potok, Kaldrma – Lička Kaldrma i Prolog – Podprolog

Podijeli objavu:

Facebook
Twitter
LinkedIn