Skladišna logistika

Sa General Logisticom imate kompletnu skladišnu logistiku i rješenje za:

 • 6000 m2 savremenog logističkog skladišta
 • skladište ocarinjene robe
 • carinsko skladište–odgođeno plaćanje carinskih dažbina
 • savremeno skladište opasnih materija (ADR)
 • skladištenje proizvoda animalnog porijekla
 • skladišna logistika – 3PL, 4PL
 • pripremu za otpremu i otprema robe,
 • vođenje skladišnih evidencija i kontrola zaliha,
 • IT podrška i integrisanje sa softverima klijenata, WMS sistem
Sa General Logisticom imate kompletnu skladišnu logistiku i rješenje za:
Sa General Logisticom imate kompletnu skladišnu logistiku i rješenje za:
Sa General Logisticom imate kompletnu skladišnu logistiku i rješenje za:

Skladište se nalazi u novoizgrađenom objektu u naselju Rajlovac i opremljeno je sa:

 • video nadzor
 • protuprovalni sistemi
 • fizičko obezbjeđenje
 • vatrodojavni sistemi
 • osiguranje robe i objekta

Kontakt

T: +387 33 56 83 10
M:+387 62 76 17 68
F:+387 33 56 83 08
E:skladiste@general-logistic.ba