Spisak roba koje se mogu uvesti bez plaćanja carinskih dažbina

Od plaćanja uvoznih carina oslobađa se sljedeće:

-oprema koja je ulog stranog lica, osim putničkih vozila, automata za zabavu i igre na sreću,
-oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u BiH, a koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje,
-roba za vojne i policijske, kao i kazneno-popravne ustanove, koju u potpunosti finansiraju donatori,
-roba koja se uvozi u svrhu deminiranja, roba za projekte obnove i rekonstrukcije BiH, ako je projekat usvojilo Vijeće ministara BiH  i ako ga u potpunosti finansiraju strani donatori ili međunarodne banke za razvoj, a manjim dijelom se finansira iz budžeta,
-oprema namijenjena vatrogascima i civilnoj zaštiti,
-imovina fizičkog lica ukoliko prenosi svoje uobičajeno prebivalište ili boravište iz druge države u BiH, kao i roba koju je naslijedilo u drugoj državi,
-roba koja se uvozi povodom sklapanja braka – svadbena oprema, pokloni i predmeti domaćinstva koji pripadaju fizičkom licu koje se radi sklapanja braka preseljava iz druge države u BiH,
-školska oprema, obrazovni materijali, te roba za potrebe slijepih osoba, prilagođena za obrazovanje i njihov daljnji razvoj.
-U ličnom prtljagu, fizičko lice može prenijeti nekomercijalnu robu bez plaćanja uvoznih dažbina, u vrijednosti do 600,00 KM.

Podijeli objavu:

Facebook
Twitter
LinkedIn