Temporary cessation of the provision of metrology services for import procedures

Importers who needs services provided by the Institute of Metrology of Bosnia and Herzegovina in the period of 22.11. till 22.12.2021 will not be able to get them due to conducting activities to provide conditions for the continuous development of the laboratory and the capabilities of the Institute. The services of calibration, testing, verification of […]

Privremeni prekid pružanja mjeriteljskih usluga kod uvoza

Uvoznicima koji trebaju usluge koje pruža Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine u periodu od 22.11. do 22.12.2021. godine neće biti u mogućnosti dobiti iste radi provođenja aktivnosti na obezbjeđenju uslova za kontinuirani razvoj laboratorija i mogućnosti Instituta. Za usluge kalibracije, ispitivanja, verifikacije mjerila i ispitivanja i odobrenja tipa mjerila se mogu dostavljati zahtjevi putem […]