Smanjeni troskovi kod uvoza automobila

Ovaj parafiskalni namet-naknada za potvrde usklađenosti za pojedinačno vozilo tzv.homologacija, smanjuje se za 50 posto (trenutno je 20 KM), dok se potvrda o usklađenosti kod homologacije tipa, dijelova i opreme vozila u potpunosti ukida (30 KM). Inace, postupak homologacije u BiH obavlja se u okviru carinjenja vozila. Nakon što se dobije dokument o usklađenosti vozila, slijedi carinski […]

Reduced costs of car import

This parafiscal fee for compliance certificates for an individual vehicle called homologation is reduced by 50 percent (currently 20 KM), while the certificate of compliance for the homologation of the type, parts and equipment of the vehicle is completely abolished (30 KM). Otherwise, the homologation procedure in Bosnia and Herzegovina is carried out as part […]