Od 1. januara veći troškovi ATA karneta

Od 1. januara će biti povećana visina minimalne naknade za izdavanje ATA karneta (međunarodnog carinskog dokumenta koji dozvoljava neoporezivi i bescarinski privremeni izvoz i uvoz robe do jedne godine) za 8,00KM, za isti iznos za koliko je povećana i visina doprinosa koji se plaća Međunarodnoj trgovinskoj komori (ICC).