Za sve poštanske pošiljke ubuduće se plaća PDV

Za svu komercijalnu robu uvezenu u EU, koja dolazi kroz sistem poštanskih pošiljaka, ubuduće će primaoci imati obavezu plaćanja PDV-a, po stopi  koja se primjenjuje u državi članici EU. Navedena izmjena predstavlja pojednostavljenje pravila u vezi s prodajom usluga i robe na daljinu te osigurava ravnopravnost uslova poslovanja poreskim obveznicima iz Evropske unije u odnosu […]

In the future, VAT will be paid for all postal items

Recipients of commercial goods imported into the EU, which come through the postal system, will from now on have the liability to pay VAT, at the rate applicable in the EU Member State. This amendment simplifies the rules on the distance sale of services and goods and ensures equality of business conditions for taxpayers from […]

Start Of Implementation Of Ncts From August 1, 2021

Commencement of implementation of the Law on Customs Policy of BiH NCTS (New Transit Computer System), moved to August 1, 2021, upon adoption Decisions on Amendments and Implementation of the Law on Customs Policy of Bosnia and Herzegovina. Therefore, there is room for the adoption of a new Law on Customs Offenses of BiH, which […]

Početak primjene NCTS-a od 01. Augusta 2021

Početak primjene Zakona o carinskoj politici BiH, NCTS-a (Novog provoznog kompjuterskog sistema), je pomjeren na 1. august 2021. godine, po usvojenju  Odluke o izmjeni i provođenju Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine. Samim tim otvoren je prostor za donošenje novog Zakona o carinskim prekršajima BiH, što je preduvjet da u potpunosti zaživi nova carinska […]