In the future, VAT will be paid for all postal items

Recipients of commercial goods imported into the EU, which come through the postal system, will from now on have the liability to pay VAT, at the rate applicable in the EU Member State. This amendment simplifies the rules on the distance sale of services and goods and ensures equality of business conditions for taxpayers from […]

Za sve poštanske pošiljke ubuduće se plaća PDV

Za svu komercijalnu robu uvezenu u EU, koja dolazi kroz sistem poštanskih pošiljaka, ubuduće će primaoci imati obavezu plaćanja PDV-a, po stopi  koja se primjenjuje u državi članici EU. Navedena izmjena predstavlja pojednostavljenje pravila u vezi s prodajom usluga i robe na daljinu te osigurava ravnopravnost uslova poslovanja poreskim obveznicima iz Evropske unije u odnosu […]